Kumar Oynamanın Hükmü Nedir? Kumar nedir, caiz mi, haram mı?

Çünkü kumar haramdır, kumarla yenen bir lokma da ateştir. Harbe ve ilme yarayan mubah yarışların, hayır, yardım işlerinin ve diğer mekruh oyunların çoğu, kumar veya başka haramların karışmaları sebebi ile haram olmaktadır. Allah İslam dinindeki olumlu-olumsuz emir ve yasakların hepsini önceden biliyordu. Buna rağmen, onları belli zamanlarda söz konusu etmiştir. Örneğin, namazı bi’setin on ikinci yılında, orucu hicretin ikinci yılında farz kılmıştır. Faizi ve kan davalarını ancak Veda hutbesinde yasaklamıştır… Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli olan zamanın, ebedî hayata nur ve ışık tutacak meşguliyetlerle geçmesi gerekir. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da mânâsız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Tâ ki, bir taraftan kazanırken, diğer yandan kaybetmiş olmasın.

Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Amerikan Psikiyatri Derneği insanları kumar oynamaya yönelten birçok sebep olabileceğini belirtmektedir. Bu sebepler arasında en yaygın olanlar şöyle sıralanmaktadır. Kumardan kaynaklanarak ortaya çıkan borç eksik borç olarak hukukta karşılığını bulur. Eksik borç, mevcut bir borç ilişkisi bulunmasına rağmen borçlunun borcunu ifa etmeye zorlanamaması ancak borcunu yerine getirirse ifanın geçerli kabul edildiği özel bir borç türüdür. Eksik borçların en sık rastlanılan türleri ise kumar ve bahis borçları, evlenme tellallığı, zamanaşımına uğrayan borçlar ve ahlaki görevler sonucunda doğan borçlar olarak ifade edilebilir. Kumar oynatmak, yarışmak değil, tahminde yanılıp yanılmamak demektir. Bunun için, oynayanlar arasında olduğu gibi, oynamayıp, yarışmayıp, yarışanlardan kazanacakları önceden tahmin edenler arasında da kumar olur. Hatta yalnız bir kişinin yaptığı işin başarılı olup olmayacağını, tahmin edenler arasında da olur. Kumar âile hayatında düzensizliklere, anlaşmazlıklara, ihmallere sebep olur. Kötülüğü yapmak haram olduğu gibi ona neden olmak da caiz değilidr. Bu açıdan böyle bir işe yardımcı olmak kişiyi sorumlu eder.

Düzenlenmesine kanunen veya ilgili makamlarca izin verilmemiş tüm şans oyunlarında da yukarıda belirttiğimiz hususlar geçerlidir. Bu nedenlerden dolayı, İslam dininde kumar haram olarak kabul edilir. Kumarın topluma ve bireylere olan olumsuz etkileri göz önüne alındığında, bu durumu anlamak ve kabul etmek daha kolaydır. Âyette kumar (meysir) sözcüğü, kolaylık anlamına gelen “yüsr” kökündendir. Yorulmadan, alnı terlemeden, kolaylıkla mal kazanmak veya kaybetmek yöntemi olduğu için bu adı almıştır. Kişinin kumar oynama isteği tekrarlanırsa oluşabilecek riskleri saptar. Kişiye özel düzenlenecek tedavi ile bağımlılıktan kurtulmak mümkündür. Kumar oynayan kişiler, depresyon, kaygı, migren ve barsak rahatsızlıkları gibi psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşayabilirler. Bunlarla birlikte ciddi kumar problemi intihara kadar gidebilir.

  • Kumar, insanların borç almasına, yoksullaşmasına ve hatta intihara sürüklenmesine neden olabilir.
  • Onlarda kazanırsan alırsın, kazanamazsan verirsin, şartı geçerlidir.
  • Hadislerini göz önüne alan cumhur, tavla oynamanın haram olduğu hükmünü benimsemişlerdir.
  • Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir.

Şöyle ki, orucun bir hikmeti insanların aç kalıp, yokluk içerisinde yaşayan insanların halinden anlayıp onlara şefkatle yaklaşmalarını sağlamaktır. Şimdi birisi bunu esas tutup “ben daha fazla aç kalıp daha fazla şefkat hissim kabarsın ve fakirlere daha fazla yardımda bulunayım” diyebilir. İmsak vakti saat 4.00 olduğu halde, bu adam gece saat 11.00’den oruca niyet edip, fakat akşam vaktine beş dakika kala orucunu açsa, orucu sahih olur mu? Çünkü orucun açılması için belirli bir zaman var ve bu adam daha fazla aç kaldığı halde, oruç tutmuş olmuyor. Yani oruçtan beklenen hikmet daha fazla yerine gelmiş, fakat Allah’ın izin vermediği bir zamanda açtığı için oruç ibadeti yerine gelmemiştir. Sizin sorduğunuz soruya bu taraftan da bakalım.

Böyle tek taraflı verilen değerler alınabilir, kumara girmez. “Bilirsen şu miktarı alırsın, bilmezsen bir şey vermek zorunda değilsin.” diyorsa, konu kumar olmaktan çıkar.. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisansüstü hukuk programlarından mezun olanlar, önde gelen hukuk büroları ve kamu bürokrasisi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler gibi mecralarda ve hukukun akademik alanında kariyer olanaklarına sahiptir. Koç Üniverbahsegel giriş Hukuk Programları kamu alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan çekirdek programıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hukuk programları, Türkiye’nin mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçu gereksinimine etkili biçimde yanıt vermektedir. Hukuk öğrencileri, akademik ve mesleki gelişim için düzenli seminerler ile uzman hukukçularla buluşma fırsatına sahiptir. Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapan bir hukukçunun çok disiplinli hukuk bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, yüksek lisans ve doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir.

Bu hususa, Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) yer verilmiştir. Değişiklikleriniz taslak olarak tarayıcınıza kayıt edilir. ” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular. Namazın geçmesine veya gecikmesine yol açmamalı. On kişiyi sevindirip on bin kişiyi üzüntüde bırakan, on binlerin psikolojisine darbe vuran bir sistemin faydası düşünülemez.

Sportif faaliyetlerde de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Namaz geçirilmeyecek, kumara girmeyecek ve vücudun bir başkasına gösterilmesi caiz olmayan yerlerinin açılmasına meydan verilmeyecekse dinî bir mahzurdan söz edilemez. Dinimiz gerek faydalalığı, gerekse görünüşte bir faydası olmasa da zararsız oluşu bakımından, ok atmak, mızrak kullanmak, güreş, yüzme, koşu ve at yarışları gibi oyunları meşru kılmıştır. Namaz geçirilmeyecek, kumara girmeyecek ve vücudun bir başkasına gösterilmesi caiz olmayan yerlerinin açılmasına meydan verilmeyecekse, dinî bir mahzurdan söz edilemez. Bunlar mubah ve meşru görülen daire içindeyse, haram olduğundan bahsedilemez. Belli bir mesai sarf eden ve çalışan insanın dinlenmesi ve istirahat etmesi ne kadar hakkı ise, İslâm’ın yasakladığı sınırı aşmamak şartıyla, bazı oyun ve eğlencelerde bulunmak da mümkün ve normaldir.

Şans oyunları, kazanma ve kaybetme ihtimalinin olduğu oyunlara denir. Nitekim iddia denilen şans oyunu da kazanma ve kaybetme şeklinde olan bir oyundur. Söz konusu sitelerin bir kısmı haram olan eylem / işleri yürüttüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Diğer bazısı ise esas amaçlarını gizleyerek (görünürde) meşru bir faaliyet sunduklarını iddia etmekte, ancak bunların içerik ve sözleşmeleri incelendiğinde durumun göründüğü gibi olmadığı anlaşılabilmektedir. Kumar kelimesi Türkçe’ye Arapça’daki kımârdan (aş.bk.) geçmiştir. İslâm dininin temel yasaklarından biri de kumar yasağıdır. İslâm, birçok oyun ve eğlence çeşidini helâl, bunun yanında kumar bulaşığı olan her türlü oyunu da haram kılmıştır. Meysirin niçin günah olduğu ve yasaklandığı konusunda iki görüş zikredilmektedir. İbn Abbas’tan rivayet edilen birinci görüşe göre, meysir Allah’ı zikretmekten ve namazdan alıkoyduğu ve insanlar arasında düşmanlık doğurduğu için günah sayılmış ve yasaklanmıştır. Süddî’den nakledilen diğer görüşe göre, zulüm ve haksızlığa sebebiyet verdiği için günah sayılmıştır. Anlaşılan o ki, İslâm bilginleri meysiri hem kumarı hem de kumar sayılmayan bazı basit oyunları içine alacak derecede kapsamlı yorumlamışlardır.

Nâfi’nin rivayetine göre “İbnu Ömer aile efradından tavla oynayanı yakalarsa oynayanı döver, oyun aletini de kırardı.” Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Kumar âile hayatında düzensızlıklere, anlaşmazlıklara, ihmallere sebep olur. Kumar yüzünden, dinini, namusunu, vatanını satan, her türlü kutsal değeri ayaklar altına alan pekçok kişi vardır. Kumar beraberinde içki, yalancılık, hırs, kin, intikam, cinayet gibi kötülükleri de getirir. Bu itibarla, spor müsabakaları üzerinden taraflardan birine menfaat sağlayan bahis oynamak, Kur’an-ı Kerim’in yasakladığı kumar kapsamına girmektedir ve caiz değildir. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.