PUTİN YARGILANMAYA ÇALIŞILIYOR: PEKİ YA BATININ SUÇLULARI?

İstanbul’da yaşayıp deniz görmeyen belki milyonlar vardır;bu da o hesap işte, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede balığın tadınıbilmeyen insanlar var. 2002 yılında 22 bin ton olan lüfer üretimimiz 2017 yılında 2 bin tonainmiş yani on birde 1’i. Yine, 2002’de 373 bin ton olan hamsi üretimimiz2017’de 160 bin tona inmiş. SuÜrünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümüüzerinde İYİ PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Alınankarar gereğince, gündemin “Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Genel Diğerİşler” kısmına geçiyoruz. BelediyeBaşkanımız heyelanın önlenmesi için Bakanlığımızın gerekli çalışmaları bir anönce yapmasını istemiştir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak BelediyeBaşkanımızın yanındayız ve onunla Maden bölgemizdeki bu tehlikeyi yakinen takipetmekteyiz. Bugünburada Elâzığ’ın Maden ilçesinin Camiikebir Mahallesi’nin afet bölgesi ilanedilmesiyle ilgili ve Elâzığ’da bu anlamda yaşanan bir sorunla ilgili sizleribilgilendirmek için karşınızdayım ve bu sorunun daha detaylı tespitiyle ilgilibir araştırma komisyonu kurulması talebiyle karşınızdayım. CumhuriyetHalk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisivardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Ayrıca TTK 407/3 hükmünde ‘’ (3) 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır\. Ücretsiz dönüşlerle favori slot oyunlarını riske atmadan oyna. https://redmirepool.biz/\.’’ Denilerek ilgili bakanlığın temsilcilerinin genel kurul toplantılarında yer alması gerektiğide hüküm altına alınmıştır. Geçmiştenbugüne balıkçılık sektörüyle uğraşan her tür alanında olan bir ilinmilletvekiliyim. Yaklaşık otuz yıldır Su Ürünleri Fakültesi Sinop’a hizmetetmekte ve Sinop’a çok büyük katkılarının olduğunu buradan söylemek isterim.Böyle katkıları olan fakültelerin değerli öğrencilerinin okulu bitirdiktensonra su ürünleri mühendisi olması ve sonunda işsiz kalması içimi acıtıyoraçıkçası. Türkiye’nin geleceği tarım ve su ürünleri politikalarına bağlı. Bupolitikalar içinde Su Ürünleri Kanunu burada konuşulurken Su ÜrünleriKanunu’nda kanunun gerçek sahiplerinin, su ürünleri mühendislerinin adınınanılmaması neye hizmet ben anlamış değilim.

Bu bağlamda, cumhuriyetimize sahip çıkmamızın en önemli yollarındanbirisinin de Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine sahip çıkmak olduğunainanıyoruz. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sayın Cumhurbaşkanımızın karakteristiközelliklerinden istifadeyle dünya kamuoyunda böyle bir algı yayılıpgüçlendiriliyor. Dikkat ederseniz, öyledir demiyorum, öyle bir algı yaratılıyordiyorum. Bunun nedeni eylem mi, söylem mi, yoksa algı yönetimi mi; üzerinde pektabiidir ki tartışılabilir. Ancak bildiğimiz ve gözlemlediğimiz, Türkiye’nin budurumdan zarar gördüğüdür. Ülkemizin bu külfetten kurtulması artıkertelenemeyecek bir mecburiyettir. Üzerinde konuşmamız gereken, sistem veyönetim anlayışımızdır. Ülkemizterör örgütlerinin cirit attığı bataklıkları teker teker kurutmakta, terörlemuzaffer olabileceğini sanan ve ellerinden kan damlayan katillerin tekerine deçomak sokmaktadır. Bu sebepledir ki sözde medeni dünyanın insanlık onurunuayaklar altına alan temsilcileri, tozlu raflardan çıkardıkları karanlıktasarıları tekrar gündeme getirmiştir. Binlerce Müslüman masum Türk’ün kanınagiren faşist, ırkçı ve Türk düşmanı Ermeni çetelerinin itiraflarını referansalarak hazırlanan tasarının ABD Temsilciler Meclisinden geçirilmesi asla kabuledilemez.

CHPGRUBU ADINA AYHAN BARUT (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;görüşülmekte olan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTeklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bırakalım o zaman, su ürünleri, balıkçılarbeklesin; karşılıklı bunun üzerinde tartışalım. Evet,değerli milletvekilleri, gerçekten ne yaşıyoruz Türkiye olarak, bunusöyleyeyim. Geçen haftayı geçtik ama şu anda bütün dünya Türkiye’yi konuşuyor.Neden? Çünkü biz konuşamıyoruz çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşamıyor.Biz konuşamıyoruz ama Kürt meselesi, Türkiye’nin Suriye’ye saldırı savaşı,Suriye’de ÖSO çetesinin yaşattığı insanlık dışı suçlar, savaş suçları, bütündünya parlamentolarının gündeminde. Bualanda, maalesef, burada bile, yine tek adam, tek insan rejiminin etkisi açıkçaortaya çıktı.

Çiftçilerimizin hemihracattaki hem üretimdeki bütün sorunlarının çözümü noktasında Hükûmetimiz vargücüyle gayret ediyor. Biz de sahada Adana Milletvekili olarak Çukurova’dakibütün çiftçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı gösteriyor ve çözümnoktasında Bakanlık nezdindeki çalışmalarımıza bir bütün olarak devam ediyoruz. Sadece bu rakamlarla dahi belli olduğu üzere tablo değerlimilletvekillerimizin anlattığı gibi karanlık değildir. FATMAKURTULAN (Mersin) – …devlet aklından şu an zerre kadar bir etki olmadığını, çokuzaklaştığını söylemek isterim. Cumhuriyetin 96’ncı yılı kutlanırken tekrardemokratik bir cumhuriyet için hep beraber mücadele etmemiz gerektiğinisavunuyorum. Geçmişsiyasi liderlere baktığımızda, Başbakanlarımıza baktığımızda her siyasipartiden vardı, elbette Cumhuriyet Halk Partisinden de var. Ecevit’le, SüleymanDemirel’le -mekânları cennet olsun- Turgut Özal’la, Necmettin Erbakan’la,Alparslan Türkeş’le, bu ülkede millî emanetini sırtlanmış her siyasi liderbakıyor, cumhurla cumhuriyetimizi, devletimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Buvesileyle Avrupa’daki tüm emekçilere yürekten başarılar diliyor, nice güzelçalışmalarla ülkeler arası diyaloğa vesile olmasını temenni ediyorum ve buhafta da -Meclisimizin belki de son günündeyiz- başarılı, hayırlı bir çalışmatemenni ediyorum. CAHİTÖZKAN (Denizli) – PKK terör örgütü Avrupa’da terör örgütü olarak tanınmasınarağmen oradaki dost ve müttefik ülkeler tarafından yeterince soruşturmayapılamadığını görüyoruz. Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döğücü’ye,Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği İngiltere’de,Barış Pınarı Harekâtı’yla terör koridoru hayalleri yıkılan çocuk katiliPKK’lılar bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar.

  • Son beş yılda narenciye ihracat gelirimiz yüzde 11geriledi.
  • Anonim Şirketin tanımının yapıldığı TTK madde 329 hükmüne dönecek olursak ‘’(1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
  • BAŞKAN– Komisyonun katılmadığı önerge üzerinde Sayın Bekir Başevirgen konuşacaktır.

Demirtaş’ıtutukluyorsunuz, Yüksekdağ’ı tutukluyorsunuz, HDP’ye gece gündüz saldırıdabulunuyorsunuz, terörist ilan ediyorsunuz ama asıl terörizmin ne olduğunu bizde biliyoruz, siz de biliyorsunuz, IŞİD’le kol kola, omuz omuza kimlerinyürüdüğünü biz de biliyoruz, dünya da biliyor. Şimdi,değerli arkadaşlar, lütfen, burası çok önemli; ÖSO çetesinin kadınları nasılkaçırdığını bütün dünya izliyor. ENGİNÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, düşürülme nedeni çok açık ve nettir, Meclisinve kamuoyunun bilgisine sunuyorum, özellikle de sizin bilginize sunuyorumönemli olduğu için. Yine,Yozgat Yerköy’de bir şeker pancarı üreticisi çiftçimiz Ali İhsan Yılmazborçları yüzünden hapis yatıyor. Hapishaneden bize yazıyor “Ben hapisteykenürünlerim tarlada kaldı, onları kim toplayacak? Yani hapisteolduğundan çok ürününün tarlada kalmasını düşünüyor. İşte böyle, üretimden yanaçiftçilerimiz mağdur edilmiş durumda. Öte yandan konu makam arabaları olunca“çerez parası” diye küçümsenen meblağ vatandaşın canından değerli oluyor. Değerliiktidar milletvekilleri, gençler köylerden kente kaçıyor. Sayın Bakan gençlere“Köyde kalarak AVM’den kazanacağınızdan daha fazlasını kazanırsınız.” diye birtavsiyede bulundu ama gerçekler maalesef öyle değil. SERMİNBALIK (Elâzığ) – Dolayısıyla bu süreçten sonra da Madenli hemşehrilerimiz hangibölgede isterlerse yeni konutlar orada yapılacaktır.